NieuwsBrief juli 2022

Tiende vaarseizoen in 2022

In 2019 schreven we nog dat een groot deel van de GroepsVaartochten jaarlijks terugkeren. Met twee Corona jaren achter ons is onze blik op de VaarKalender heel anders en beleven we ons tiende vaarseizoen als een soort van herstart. 

De organisatie van de opening van het VaarSeizoen verliep als vanouds als een “geoliede machine”. We kregen het oude gevoel weer terug en keken uit naar de VaarTochten die nog gingen komen.

 In deze NieuwsBrief geven wij een terugblik van het eerste deel van het VaarSeizoen 2022. We stellen u ook voor om de website te bekijken. Van vele VaarTochten is een NieuwsBericht geschreven; zie hier

Onze vrijwilligers
In de Corona jaren konden we weinig VaarTochten houden en was er voor de vrijwilligers van VaarKracht relatief weinig te doen.

Een uitzondering gold voor de vrijwilligers van het KantoorTeam. Zij hielden wekelijks contact en bespaken via Zoom, Teams of tijdens fysieke bijeenkomsten de plannen voor het komende VaarSeizoen.            

We vonden versterking met Germa Rietveld die de functie van coördinator      vrijwilligers op zich nam. In april kwam Baukje van Zaane ons team versterken als Operationeel manager.
Nog maar recent als gastvrouw, maar met de ambitie om meer voor VaarKracht te betekenen, is Sylvia van Leeuwen aangeschoven.
Zij gaat zich richten op ons schippers- en schepenbestand. Dit met een blik op het ontwikkelen van de zgn. HavenTeams.  Kortom we staan er goed voor om met alle enthousiasme het VaarSeizoen te beginnen.

Vanuit het KantoorTeam werd geregeld contact onderhouden met de vrijwilligers in het land. Een eerste fysieke bijeenkomst was op10 april j.l. bij de opening van het VaarSeizoen in Huizen.
Schippers en vrijwilligers waren uitgenodigd voor een presentatie over de stand van zaken bij VaarKracht. Als thema werd door Henk Huizinga de weerkaart uitgelegd. Het was een plezierig en nuttig samenzijn.

 

GroepsVaartochten
Op 6 mei werd vanuit Puttershoek de tweede GroepsVaartocht op de Zeeland gehouden. Daarna volgden in een rap tempo VaarTochten in Warmond, Amsterdam, Brederwiede, Numansdorp en op de Piet Hein vanuit Rotterdam.

Eind mei hadden we een kleine dip in de aanmeldingen van gasten.
Ondanks de mooie organisatie konden we de VaarTochten in Nieuwersluis en Enkhuizen niet doorlaten gaan. Naast het niet doorgaan van VaarTochten waren er echter ook VaarTochten vroegtijdig volgeboekt. We konden er geen vinger opleggen wat de redenen waren.
Een nieuwe locatie om te varen werd gevonden in Medemblik. Er werd met zes zeiljachten gevaren, met tevens een bezoek aan het Stoommuseum. 
Een hoogte punt was de VaarTocht vanuit het Amsterdam Scheepvaartmuseum met een, op kolen gestookte, voormalige IJsbreker Christiaan Brunings. Op een dag werden twee VaarTochten gehouden, waarbij de middagvaartocht was voor gezinnen waarvan een kind kanker had.
Ook deze VaarTochten boden de mogelijkheid van een museumbezoek en voor de kinderen het maken van tekeningen.

In juli en augustus is het zomervakantie en vinden er slechts enkele VaarTochten plaats. Vanuit Enkhuizen varen we met gasten van patientenvereniging Hoofd Hals Kanker en vanuit Geldermalsen is een VaarTocht over de Linge. 

Vanaf eind augustus barst het geweld weer los en volgen de GroepsVaartochten elkaar in een hoog tempo op. 

Gasten kunnen  zich nog voor een van deze mooie GroepsVaartochten aanmelden; zie hier

PrivéVaartochten
De Privévaartochten zijn tijdens de Corona jaren met vele ”ups en downs” wel doorgegaan. Na de twee barre voorgaande jaren kwamen we met de PrivéVaartochten aardig op dreef. Dit dank zij een groot aantal enthousiaste schippers, die hun privéboot én hun vrije tijd belangeloos ter beschikking stelden.
Eén van de leukste momenten voor mij als ‘coördinator PrivéVaartochten’ was het opbellen van de schipper na de tocht. Zonder uitzondering vonden de schippers het prachtig om te mogen varen met de patiënten met hun naasten en deze een mooie dag te bezorgen.
Daarnaast raakte het de schippers ook emotioneel, want los van de gesprekken die ze met hun gasten hadden, zagen ze onderweg heel wat gebeuren met de gasten. “s Morgens kwam er een verlept vogeltje bij ons aan boord , maar ’s middags zat ze te stralen” is zomaar een uitspraak die ik
eerder deze week opving. Een andere schipper: “ik vaar nu met een doel”. Het zou zomaar een slogan kunnen worden.

Vorig jaar konden we een vaartocht regelen met een sloep in Amsterdam voor het tv-programma ‘Over mijn lijk’. De uitzending was eind februari, het tochtje was minder dan vijf minuten in beeld, de voice-over vertelde in één zin wat VaarKracht deed. Die avond kwamen er n.a.v. de uitzending al vijf aanvragen voor een PrivéVaartocht bij ons binnen. Nu (eind juli) volgen er nog steeds.
Oproep!
Goede promotie is belangrijk gebleken. Iedereen van ons (de vrijwilligers, de schippers, de gasten) kan hier een steentje aan bijdragen. Vertel wat je doet voor VaarKracht, deel flyers uit bij huisartsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en ook in havens. Hoort zegt het voort!

Schippers en schepen
Doordat bijna alle charterschepen twee jaar aan de kade hebben gelegen werd dit jaar een jaar waarin weer wat verdient moet worden. Dit betekende voor VaarKracht dat de charters en andere schepen niet gratis waren. Daarbij speelde de hoge diezelprijzen een rol en kregen we regelmatig een diezeltoeslag om onze oren. Gelukig bleven de prijzen redelijk betaalbaar en konden we bv. meevaren op Ms Saeftinghe, Piet Hein en De Zeeland.

De schippers met privéschepen hebben zelden een rekening gestuurd. Zij betaalden de mooie uitwaaidagen voor de gasten. Geweldig!

Serviceclubs
De Serviceclubs waren en zijn voor VaarKracht van groot belang. Ze kunnen GroepsVaartochten organiseren en VaarKracht bij haar activiteiten het goede doel laten zijn. 
Ook de Serviceclubs moesten door Corona weer rustig opstarten.

In Huizen organiseerde Rotary Huizen een Visfestijn en Lionsclub Hoeksewaard hield een Kennisquiz waarbij VaarKracht het goede doel was. 

Lions Gooise Meren staan altijd klaar om een GroepsVaartocht vanuit Weesp  te organiseren.
Kiwanis Naarden hield een “Open boerderijdag” waarvan een deel van de opbrengst aan het VaarKracht WaterHuis toekwam.

Statiegeld acties
Door de inzet van onze vrijwilliger Corry zijn we al aardig bekend geworden bij de supermarkten in Nederland. Steeds vaker konden we met VaarKracht bij het statiegeldzuiltje staan en ontvingen we de opbrengsten daarvan.
Door de situatie in Oekraïne werden bij veel supermarkten alle inkomsten op deze vluchtelingen gericht en kwamen anderen, zoals VaarKracht, even in de wacht te staan

Catering

Doordat we bekend raakten bij de supermarkten werd de betrokkenheid daar ook groter en waren de supermarkten sneller genegen om een GroepsVaartocht met een catering te faciliteren. Naast supermarkten was er ook de lokale middenstand, b.v. in Medemblik en Elburg, die een steentje bijdroegen.

 

Het WaterHuis
Het WaterHuis had dit voorjaar in de vaart moeten gaan, maar de bouw is dermate vertraagd dat we op dit moment niet kunnen aangeven wanneer de tewaterlating zal plaats vinden. 
Dit is natuurlijk heel teleurstellend, maar er zijn ergere situaties in de wereld en het resultaat van het WaterHuis is zeer veel belovend.

Een pluspuntje is dat de kosten van de bouw niet uit de hand zijn gelopen.
In overleg met de bouwer hebben we vroegtijdig alle materialen en apparatuur ingekocht en hebben dus geen last van de huidige hoge prijzen. 

Er waren ook een aantal fondsen die dit voorjaar nog een extra donatie hebben gedaan t.b.v. verbeteren van de klimaatbeheersing (airco) en het verduurzamen, bv door extra zonnepanelen aan te leggen.  Dank aan LVC en ’t Trekpaert.

Naast de bouw werd ook gekeken naar de inrichting. Een vrijwilliger heeft als basis een boardpresentatie gemaakt. Later hebben we wekelijks details besproken en inkopen gedaan.

Stichting Roparun heeft het met een donatie mogelijk gemaakt om een sfeervolle en comfortabele inrichting te realiseren.

 Op de website wordt de voortgang maandelijks gepubliceerd; zie hier.

 

Fondsen en GroepsVaartochten
Nu er weer gevaren kan worden, hebben we weer veel contacten gelegd en aanvragen voor financiele steun bij Fondsen gedaan. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Vele fondsen waarbij we voor de Coranapandemie aanklopten reageren nu ook weer positief. We hebben ook een aantal nieuwe Fondsen met succes benaderd.
De Fondsen zijn de kurk waar we op drijven en maken het voor VaarKracht weer mogelijk om VaarTochten te organiseren die (veel) geld kosten, maar waar we onze gasten heel gelukkig mee maken.

Bedrijven 
VaarKracht zoekt contact met bedrijven, m.n. in de maritieme sector, die onze VaarTochten en het WaterHuis willen sponsoren. Het blijft een krachttoer om bedrijven geïnteresseerd te krijgen. 

De Port of Rotterdam is dan ook een hele mooie uitzondering. Zij geven steun op financieel vlak, maar ook door haar medewerkers de mogelijkheid te bieden om een (betaald) dagdeel als gastheer/vrouw aan een GroepsVaartocht deel te nemen. Het is een mooie vorm van “partnership”.

In Huizen is Slokker Vastgoed gevestigd. Zij dragen VaarKracht al meerdere jaren een warm hart toe met een mooie sponsoring van GroepsVaartochten. Dit VaarSeizoen gericht op de VaarTochten vanuit het Amsterdam Scheepvaartmuseum.

Beurzen, media en bekendheid
Voor deelname aan de Maritieme beurs in Gorinchem hebben we moeten bedanken. We waren er het goede doel, maar met onze herstart van de vrijwilligersorganisatie leek het ons geen goed idee om daar veel vrijwilligers voor in te zetten. We wilden eerst weer met elkaar varen en ons op onze gasten richten.
De Gezondheidsbeurs in Utrecht ging vanwege Corona niet door.
In mei stonden we wel op de Havendagen in Woerden en hebben daar interessante ontmoetingen gehad. 

Nu VaarKracht weer een mooi VaarProgramma heeft, hebben we de regionale media daar op gewezen en regelmatig met succes, t.w. een publicatie.

In de Binnenvaart Krant werd een mooie publicatie over VaarKracht en de samenwerking met het Amsterdam Scheepvaartmuseum opgenomen.

Als eerste activiteit voor VaarKracht als goede doel werd door een Team uit Huizen de Carbage run gereden.     

Het initiatief van een van onze ambassadeurs om in Loosdrecht een concert  aan het water te geven is verzet naar volgend jaar. Er waren (begrijpelijkerwijs) geen artiesten die kosteloos wilden optreden.

Begin juli heeft de voorzitter van VaarKracht een presentatie bij RC Roermond-Maas en Roer gehouden. Het doel was om in de regio Roermond de Lionsclub als HavenTeam te ontwikkelen. De presentatie werd goed ontvangen en gekeken wordt naar draagvlak om dit te realiseren.

VaarKracht Website
2022 is het eerste jaar dat we echt van onze nieuwe website gebruik maken.
In het algemeen zijn de reacties positief en kunnen de gasten en anderen de gewenste informatie goed vinden. Ook de aanmeldingen voor de VaarTochten verlopen goed.
Natuurlijk zijn er ook kritiekpunten en niet alles kon in korte tijd worden aangepast, maar met zekerheid zijn we zeer tevreden.

Hierbij nogmaals dank aan René van Hulst en Bas Siers die de website hebben gebouwd.
In de website is een donatiemogelijkheid opgenomen. Na de VaarTochten werd aan de gasten een donatie gevraagd. Dit kon contant, maar ook met een qr-code. Dit gaf een hogere opbrengts van donaties dan voorgaande jaren.

 

Onzichtbaar maar voor ons heel belangrijk is Erik Stoppels. Hij biedt met zijn bedrijf Stubble & Company kosteloze ondersteuning in het onderhouden van de website.

Ambassadeurs
VaarKracht Ambassadeurs zijn nog steeds Cato Margo Peekel, Peter Koelewijn en Frank van den Wall Bake. Er is ruimte voor een nieuwkomer.
Wie heeft suggesties, of wil iemand voordragen?

Het Bestuur en Raad van Advies
In het bestuur hebben zich bestuurswissels voorgedaan.
Lieke Idsinga is uit het bestuur getreden en heeft plaats genomen in de Raad van Advies. Ab Heijn is de nieuwe voorzitter.
Monika van Leersum is als secretaris opgevolgd door Germa Rietveld.

De directeur en operationeel manager
Met de start van het nieuwe jaar werden voorbereidingen getroffen om een betaalde kracht aan te stellen, t.w. een operationeel manager.
Er hadden zich enkele sollicitanten aangemeld en er vonden gesprekken plaats. Op een april werd Baukje van Zaane aangenomen. Haar contract is voor een jaar.
Het was voor Baukje even behoorlijk in de versnelling gaan, maar we zijn blij dat en hoe ze haar werk doet.

Robert Rust, als directeur, kon zich vanaf juni meer op de fondsenwerving, media en andere ondersteunende werkzaamheden richten.

 

WSV De Brug Aanloophaven Huizen
Al meer dan vijf jaar heeft VaarKracht haar oog gericht op een locatie aan de Aanloophaven in Huizen. Het zou een mooie locatie zijn voor VaarKracht met ruimte voor opslag en kantoor.

In de komende maanden worden er afspraken met de gemeente over het gebruik gemaakt. Dit is vooral op de buurtbewoners gericht.  

Tenslotte
Met deze inkijk in de VaarKracht organisatie brengen wij u misschien op ideeën, of kunt u ons in contact brengen met anderen die VaarKracht een warm hart toedragen?
Laat het ons weten door een mailtje te sturen of ons even te bellen.

Zoals u misschien weet, hebben we kantoor op de donderdagochtenden. U bent van harte welkom, maar s.v.p.wel even laten weten dat u komt.
We kijken uit naar het tweede deel van het VaarSeizoen 2022 
Een heerlijke gedachte.

Lees ook deze verhalen

Over Vaarkracht

Leven met kanker is zwaar. De rollercoaster van onderzoek, onzekerheid en de lange reeks bezoeken aan het ziekenhuis eisen hun tol. Voor zowel de patient als zijn omgeving. Dan is het fijn als er een moment is waarop men even een nieuw perspectief kan ervaren. Even een moment geen kankerpatiënt zijn. Elk uur komen er in Nederland 13 kankerpatiënten bij die terecht komen in de mallemolen. Voor hen en alle andere patiënten organiseren wij een zorgeloze dag op het water.

Onze Missie

VaarKracht organiseert overal in het land vaartochten of een dagje op het water. Kleine belevenissen en pleziertjes vanuit even een ander perspectief. Daarom is onze missie ook simpel verwoord in onze belofte; ‘even een moment geen kankerpatiënt’. Samen met al onze vrijwilligers, de schippers die hun boot ter beschikking stellen en de horeca die zorgt voor een heerlijke lunch onderweg, bieden we al die mensen en hun omgeving een onvergetelijke dag.

Ook sponsor worden. Help mee.

De vaartocht of de dag in ons WaterHuis is gratis. Mede dankzij alle vrijwilligers en onze sponsoren hebben we zo al ruim 9000 patiënten een zorgeloze dag op het water kunnen aanbieden. Er is echter zo veel meer vraag die wij van harte proberen in te vullen met uw hulp. Help ons mee!

X